Olga og “DanRevision”

Jeg var i lære på et lille kontor, og efterfølgende skulle jeg finde ud af, hvor jeg kunne se mig selv.

Jeg var ung og på jagt efter udfordringer. Jeg havde et mål om at udvikle mig både personligt og fagligt. I Tyskland findes der omkring 90.000 skatterådgivere. Jeg havde et ønske om at udrette noget særligt. Men hvordan gør man det inden for mit fag? I august 2008 fik jeg kendskab til DanRevision – et skatterådgivningskontor, der er specialiseret i at rådgive danske klienter. Det, der vakte min interesse, var muligheden for at arbejde under eget ansvar og selvstændigt. Jeg så endnu en udfordring i at kunne rådgive klienterne på deres modersmål. Det betyder, at jeg hos DanRevision har lært det danske sprog, kultur og mentalitet, som jeg den dag i dag elsker.

Jeg har siden min start hos DanRevision følt mig som en vigtig del af gruppen. Vores måde at omgås hinanden på er meget “skandinavisk”. Vores hierarki er flad, og der er fokus på mennesket – både medarbejderen og klienten. Vi er et stærkt team, der når målene i fællesskab, og som har det sjovt på arbejdet. Mange af medarbejderne har været i virksomheden i mange år, og vi er derfor blevet en rigtig lille DanRevision-familie.

I alle årene har jeg oplevet en stor støtte og modtaget input fra både kollegaer og klienter, og jeg har kunnet videreudvikle mig rent fagligt og på det personlige plan. Især inden for de seneste to år har jeg ud over den faglige udfordring i forhold til forberedelserne til min skatterådgivereksamen lært at kunne træffe virksomhedsrelaterede beslutninger.

Jeg blev færdig med min uddannelse som skatterådgiver i februar og nyder i dag jobbet, som indeholder en lang række muligheder. Og nu glæder jeg mig til nye udfordringer.
Det er den bedste følelse at vide, at der ingen grænser er.

Som Ralph Böttcher ynder at sige: „Sky is the limit”!