Vedvarende energi/ejendomme

De tyske aktører inden for vindenergi har ry på verdensplan for at være innovative pionerer. Da det efterhånden begynder at blive svært at finde plads til nye anlæg i Tyskland, gælder det nu om at vinde og konsolidere andele på de udenlandske markeder.

Verdensmarkedet for vindenergi er omgivet af nogle meget positive politiske rammebetingelser. For at indhente den vestlige verden er også tærskellande som Kina, Indien og Brasilien i stadigt stigende grad nødt til at dække deres energibehov ved hjælp af vedvarende energi.

Vedvarende energi spiller fortsat en stor rolle i forhold til overholdelse af målsætninger fra Kyoto-protokollen. Deltagerstaterne skal foretage en væsentlig reduktion af deres CO2-emissioner, og det kan i længden kun opnås ved brug af vedvarende energi. I 2005 vedtog Kina sågar en lov om støtte til vedvarende energi. Et marked med fremtid i!

Deutsche Windenergie-Institut (DEWI) prognosticerer frem til 2014 en installation på verdensplan af ca. 210.000 megawatt vindydelse. Det betyder globale investeringer på ca. 130 mia. euro. Brancheforbund regner sågar med 200 mia. euro for år 2020.

 

 

 

De lykkeligste medarbejdere til verdens lykkeligste folk.